Kapcsolat
 
 
 

Családi ház támogatási pályázat

Lakossági pályázat

Otthon Melege Program 2016

Az Otthon Meleg program keretében 2016. július 1-től családi házak energetikai fejlesztésére lehet támogatást igényelni. 1,25 millió és 2,5 millió forint között lehet támogatáshoz jutni, attól függően, hogy hány típusú fejlesztés végzünk el és mennyi CO2 kibocsátást tudtunk csökkenteni a beruházással.

Kik pályázhatnak?

 • Magyarországi lakóhellyel rendelkező
 • magánszemélyek (adó és köztartozásmentes),
 • maximum 135nm-es fűtött alapterületű,
 • 1 lakásos
 • 1995 december 31. előtt kiadott építési engedéllyel rendelkező
 • családi házak energiahatékonyság fejlesztésére.

Mire nem lehet pályázni?

 • Lakás bővítésre, tetőtér beépítésre
 • 2016 július 1. előtt megkezdett felújításokra
 • Ikerházra, sorházra vagy 1-nél több lakásos családi házakra

Kizárólag az összes fenti feltétel esetén lehet pályázatot benyújtani. Amennyiben valamelyik pont önre nem igaz, kérje akciós ajánlatunkat, amiket kifejezetten a pályázatra nem jogosultak részére nyújt kedvezményes vásárlási lehetőséget: info@merkapt.hu

Mire lehet támogatást kérni?

A pályázati kiírás 3 fő fejlesztési típust határoz meg és ebből minél többet végezzük el annál nagyobb eséllyel kapunk és annál több támogatást. Lehet pályázni akár egy típusú fejlesztésre is, de a beérkezett pályázatok megítélésénél ezek biztos hátrébb fognak kerülni és kevesebb az esélyük, mintha komplex felújítást végzünk.

Kérem, jelölje be az Ön által elvégezni kívánt fejlesztéseket!

1. Hőszigetelés

- homlokzati hőszigetelésre

- külső nyílászáró cserére

2. Energiahatékonyság

- kondenzációs gázkazánra (+ égéstermék elvezetés, gázszerelés, vezérlés)

- melegvíz termelő berendezésre

- hőleadókra (radiátor, padlófűtés, falfűtés)

- fűtési csőhálózat felújításra.

- A gázkészülék cserével kapcsolatos engedélyek  (gáz-meo, kéményseprő engedély, gépész tervek stb.)

3. Megújuló energiaforrás

- napkollektorra

- napelemre

- pellet kazánra, faelgázosítóra.

Mennyi támogatást kaphatunk?

A támogatás nem visszatérítendő, viszont utófinanszírozott, tehát nekünk kell mindent kifizetni és utólag kapjuk meg a támogatást, amit viszont nem kell visszafizetnünk. A Merkapt segítséget nyújt az önrész biztosításában, hitelszakértőnk bevonásával is.

A támogatás mértéke attól függ, hogy a felújítás után mennyi CO2 kibocsátást tudtunk csökkenteni, illetve hány típusú fejlesztést hajtottunk végre. Nyílván minél több felújítást végzünk annál energiatakarékosabb és környezetbarát lesz a családi házunk, így a támogatási elbírálásnál is ezt veszik figyelembe.

A támogatási összeg és bírálati sorrend számítási alapját a felújítás előtti és utáni energia tanúsítás biztosítja, így ezt nekünk el is kell végeztetnünk, ha pályázni szeretnénk.

-55 %-a, de  maximum  2.500.000, -Ft azaz kétmillió-ötszázezer forint, amennyiben  a pályázó a hőszigeteléssel egyidejűleg egy további energiahatékonysági fejlesztést, és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;

-50%-a, de  maximum  2.000.000,- Ft azaz kétmillió forint, amennyiben a  pályázó hőszigetelést, és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;

-45%-a, de  maximum  1.500.000, -Ft azaz egymillió-ötszázezer forint, amennyiben  a pályázó egy energiahatékonysági  fejlesztést és  legalább  egy  megújuló  energiát hasznosító rendszert épít ki;

-40%-a, de   maximum   1.250.000, -Ft azaz egymillió-kettőszázötvenezer forint, amennyiben a pályázó egy típusú fejlesztést valósít meg a beruházás keretében

A pályázat benyújtására 2016. július 1-től van lehetőség elektronikus úton. A beadást várhatóan régiónként más időpontban lehet elvégezni, de szinte biztos, hogy aznap le is fogják zárni, mert nagy lesz a túljelentkezés. A beérkezett pályázatokat az energiamegtérülés alapján rangsorolják, így azok fognak nagyobb eséllyel nyerni, akiknek a jelenlegi állapot és a felújítás utáni állapot között nagy az energia megtakarítás, kevesebb a CO2 kibocsátás.

Mit kell tennem, ha pályázni szeretnék?

1. Ellenőrizze le, hogy megfelel- e a pályázati kritériumoknak! Ha igen:

2. Döntse el, hogy milyen ingatlanfejlesztéseket szeretne megrendelni!

3. Jöjjön be egy Merkapt szakkereskedésbe, ahol előzetes árajánlatot adunk a fűtéskorszerűsítés anyagdíjára és a megújuló energiaforrásokra. (Hőszigetelésre és nyílászáró cserére kérjen ajánlatott az Ön által választott beszállítóktól, kérése esetén ajánlunk Önnek!)

4.  Segítünk a pályázati dokumentációk elkészítésében. Megadjuk Önnek a pályázat elkészítéséhez szükséges vállalkozók elérhetőségét és tervezett költségeit, úgy mint:

- épületgépész kivitelező
Helyszíni felmérés után, elkészíti a pályázati kiírás alapján előírt vállalkozói szerződést és költségvetést, illetve kérése esetén elindítja az engedélyezési folyamatokat:

- gáz-meo

- kéményseprő szakvélemény

- gépész tervdokumentáció

- érintésvédelmi dokumentáció

- energia tanúsító  (energetikai tanúsítások)
2 tanúsítást kell megrendelnie, a jelenlegi és a felújítás utáni állapotról

- megújuló energiaforrás szakértő
Helyszíni felmérés után, elkészíti a pályázati kiírás alapján előírt vállalkozói szerződést és költségvetést megújuló energiaforrásokra.

- lakástakarék, hitelszakértő
Amennyiben az önrészhez is szüksége van anyagi segítségre, szakemberünk segít a legjobb, akár 30%-os állami támogatással összekötött kölcsön felvételében.

5. A pályázathoz Önnek a következő dokumentációkat kell beszereznie:

 • Tulajdoni lap (a beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja, a pályázathoz e-hiteles – elektronikus nyilvántartásból kinyert - tulajdoni lap benyújtása is elegendő);
 • tulajdonosi hozzájárulások - tulajdonostárs(ak) /haszonélvező(k) tervezett beruházás megvalósításához és fenntartásához történő hozzájárulása;
 • banki igazolás (a pályázati adatlapon megadott bankszámlaszám igazolására szolgáló, pályázó nevére szóló bankszámlakivonat;
 • közüzemi számla (a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 3 db - a beadást megelőző 3 hónapra szóló bármelyik (azonos típusú) – közüzemi számla, mely a lakottságot, valamint a fogyasztást igazolja (víz-, villany-, gázszámla);
 • adószám (a pályázati adatlapon megadott adóazonosító jelet alátámasztó dokumentum (pl.: adóigazolvány, adóhatóság által kiállított érvényes igazolás);
 • a szakértői költségeket alátámasztó, mindkét szerződő fél által aláírt (feltételes) szerződés(ek) /megállapodás(ok) és/vagy számlá(k);
 • Költségvetési terv (árajánlatok)
 • Vállalkozói szerződések
 • Energiatanúsítások (2db)
 • Ügyfélkapus regisztráció, jelszó

6. Amennyiben a fenti dokumentációk, engedélyek, szerződések rendelkezésére állnak segítünk Önnek egy személy konzultáció keretében a Merkapt központi irodájában (1106 Budapest, Maglódi út 14/b.) a pályázati anyag összeállításában és a pályázati adatlap kitöltésében.

7. 2016. július 1-től a pályázat kiíró által megadott honlapon Önnek ügyfélkapus regisztrációval be kell lépnie és az előzetesen összeállított pályázati anyagot fel kell töltenie.

8. 2016. július 1-e után megkezdheti a beruházást. (Figyelem, ezen határidő előtt beérkezett számlák, nem elszámolhatóak a pályázatban.) A pályázatról a döntést 2016 október-november környékén fogják meghozni és amennyiben sikeres,  1 éven belül be is kell fejezni a beruházást. A sikeres pályázóknak alá kell majd írni egy pályázati szerződést, amit el fog a pályázat kiíró küldeni a pályázó részére.

9. A beruházást ki kell fizetni a számlákat és a kifizetés igazolásokat be kell küldeni egy csomagban a pályázatkiírónak. A dokumentáció összeállításában szintén segítséget nyújtanak a Merkapt pályázati tanácsadói. Ez után Ön megkapja a támogatást bankszámlájára. A beruházás után 3 éven keresztül kell adatokat szolgáltatnia a közmű fogyasztásáról.

További akciókkal segítjük a pályázó ügyfeleinket, hogy minél jobb feltételekhez tudjanak jutni. Kazáncsere programunk keretében használt, akár működésképtelen kazánját 5 000 Ft értékben beszámítjuk!

A pályázatírás és a beruházás alatt folyamatos tanácsadással és konzultációval segítünk Önnek,  hogy sikeres legyen a pályázata. Pályázati tanácsadó telefonszámunk: 06 203 22 8888. E-mail címünk: futesdoktor@futesdoktor.hu

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Otthon Melege Program

Családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

Pályázat kódszáma: ZFR-CSH/2016

2016. április 07.

1. A pályázati konstrukció tárgya, célja

A családi házak elavult fűtés-, melegvíz- és energiaellátó rendszerei, továbbá a gyenge minőségű hőszigetelés jelentős energiaveszteséget – és ezáltal többlet széndioxid kibocsátást – okoznak. Az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését szolgáló épületenergetikai korszerűsítéseket célzó beruházások megvalósítása költséges, emiatt gyakran kivitelezhetetlen a családi házban lakó magánszemélyeknek megfelelő támogatás nélkül.

Jelen pályázati kiírás lehetőséget nyújt a családi házban élő lakosság számára vissza nem térítendő támogatás felhasználásával lakóépületeik korszerűsítésére, felújítására, ezzel hozzájárulva az ország energiahatékonyságának növeléséhez, valamint klímavédelmi céljaihoz.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló NFM rendelet (továbbiakban: NFM rendelet) rögzíti a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályait, mely alapján támogatás nyújtható energiahatékonyságot és energiatakarékosságot szolgáló intézkedésekre, megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztésére, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkentését eredményező beruházásokra, intézkedésekre.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) a családi házak részére energiahatékonyság növelését, széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező, valamint megújuló energiaforrások felhasználását megvalósító költséghatékony beruházások támogatására vonatkozó pályázati kiírást tesz közzé.

A pályázatkezelési feladatok ellátásában a Nemzeti Fejlesztés és Stratégiai Intézet Kft. (a továbbiakban: lebonyolító) vesz részt.

A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az energiahatékonyság javítása.

Az éghajlatváltozás növekvő kockázata miatt a környezetvédelmi beavatkozások egyik legalapvetőbb formája a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése. Ez nemzetközi kötelezettség számunkra, ami egyúttal a nemzeti érdek érvényesítését is jelenti.

2. A pályázati konstrukció forrása

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. számú melléklet XVII. NFM fejezet 20. cím 35. alcím 07. jogcímcsoport Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű előirányzata.

A támogatás formája vissza nem térítendő, az elszámolás elfogadását követő finanszírozás formájában történik az NFM rendelet alapján.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5.000.000.000,- Ft, azaz ötmilliárd forint.

1

A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén az NFM hivatalos honlapján valamint a pályázatbenyújtó felületen hirdetményt tesz közzé a pályázati kiírás lezárásának vagy felfüggesztésének pontos idejéről.

A forrás elosztása régiónként történik a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján, épületszám/régió arányban megosztva a Pályázati Útmutatóban rögzítettek szerint.

3. Támogatás igénybevételére jogosultak köre

Jelen pályázati kiírásra kizárólag magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes nagykorú természetes személyek nyújthatnak be pályázatot.

Támogatást kizárólag hagyományos technológiával 1996 előtt épült, és 1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező egylakásos, legfeljebb 135 m2 fűtött alapterülettel rendelkező, a pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában álló és a pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott) családi házak felújítására lehet igénybe venni.

A jogosultsági feltételeket a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak.

4. Pályázattal elnyerhető támogatás

A vissza nem térítendő támogatás mértéke miniszteri döntéssel kerül meghatározásra, mely alapján a megítélt összeg a kifizethető támogatás felső határát képezi.

A támogatás formája vissza nem térítendő, az elszámolás elfogadását követő finanszírozású támogatás.

Az elszámolható költségek 40-55%-ára igényelhető vissza nem térítendő támogatás, a megvalósítandó fejlesztés komplexitásától függően. A megvalósítandó fejlesztések függvényében elnyerhető támogatás mértékét a Pályázati Útmutató tartalmazza.

A támogatás mértéke a fejlesztéssel várhatóan elérhető minden megtakarítható CO2 kg/év egységre 900,- Ft; azzal, hogy az igényelhető támogatás maximális összege 1.250.000 - 2.500.000,- Ft a megvalósítandó fejlesztés komplexitásától függően épületenként és magánszemélyenként.

5. Támogatható tevékenységek köre

Jelen pályázati kiírással energia-megtakarítást eredményező, épületenergetikai korszerűsítés megvalósítását célzó beruházások támogathatóak.

Többek között támogatható beruházásnak minősülnek a fűtött helyiségek külső nyílászáróinak cseréje; az épület homlokzatának hőszigetelése; épületgépészeti rendszerek energia-megtakarítást eredményező felújítása; illetve az épület gépészeti rendszeréhez csatlakozó megújuló energiafelhasználás kialakítása.

2

Támogatható tevékenység továbbá a megújuló energiafelhasználás kialakítását, növelését szolgáló rendszerek kiépítése; a fűtési/fűtési-és használati melegvíz rendszer hőtermelő berendezés cseréje, valamint a meglévő fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának kialakítása, korszerűsítése.

A támogatható tevékenységek körének részletes ismertetését a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak.

6. Elszámolható és Nem elszámolható költségek

Az elszámolható és a nem elszámolható költségek körének részletezését a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak.

7. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton a pályázatbenyújtó rendszeren keresztül a szkennelt dokumentumok csatolásával kerül benyújtásra. Valamennyi beérkező pályázat regisztrálásra, iktatásra kerül, és egyedi azonosító jelet kap. Pályázatot benyújtani a 2016. július 01. napjától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.

A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén az NFM hivatalos honlapján valamint a pályázatbenyújtó felületen. A pályázókat pályázati díj nem terheli.

8. A döntés folyamata

A pályázatok a benyújtás sorrendjében kerülnek feldolgozásra. A pályázatok szakmai (környezet- és éghajlatvédelmi, műszaki, energetikai, közgazdasági) és pénzügyi szempontok szerint kerülnek értékelésre. A nem megfelelő hatékonyságú pályázatok elutasíthatóak az értékelői javaslatok alapján. A befogadott pályázatok az értékelői javaslatok alapján, régiós megbontás szerint, szakaszosan kerülnek miniszteri előterjesztésre. A pályázatok feldolgozását ismertető részletesebb feltételeket a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak.

9. Támogatói Okirat

A támogatás felhasználása a döntést követően kiállított Támogatói Okirat (5. sz. melléklet szerinti minta) alapján történik, mely dokumentum a döntési értesítő megküldésével egyidejűleg kerül elektronikusan kiállításra.

10. Pénzügyi elszámolás

A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes feltételeket a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak.

Itt letölthető a pályázati útmutató!

 

 
Merkapt Zrt. | 1106 Budapest, Maglódi út 14/B | Telefon: +36 1 260 1405 |   e-mail: info@merkapt.hu | Oldaltérkép | powered by SiteSet